Ustawa o sygnalistach – kogo dotyczy?

Oczekiwana przez podmioty publiczne i prywatne krajowa ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa najprawdopodobniej wkrótce zostanie uchwalona przez Sejm RP. Wszystko na to wskazuje, ponieważ pojawił się drugi projekt ustawy, który aktualnie jest opiniowany przez instytucje publiczne. Czas na przestawienie stanowisk jest określony jako „jak najkrótszy”.

Kto musi wprowadzić wymagania zawarte w ustawie o sygnalistach?

Proponowana ustawa o sygnalistach zobowiązuje podmioty prywatne oraz podmioty publiczne do wprowadzenia rozwiązań chroniących osoby zgłaszające naruszenia. Oba rodzaje ww. podmiotów w drugim projekcie polskiej ustawy określane są jako podmioty prawne. Wewnętrzny kanał zgłaszania naruszeń zobowiązany jest udostępnić podmiot prawny, na rzecz którego pracę wykonuje co najmniej 50 osób. Zatem do tego limitu nie zaliczymy tylko osób związanych stosunkiem pracy na podstawie umowy o pracę, ale również na podstawie innych umów cywilnoprawnych. Należy zwrócić uwagę, że limit ten nie zależy od wymiaru etatu, a ilość etatów. Wobec tego wiele podmiotów, które według pierwszego projektu ustawy krajowej nie były zobowiązane do wprowadzenia rozwiązań chroniących sygnalistów – teraz będzie musiało zmierzyć się z tematem.

Wyjątki od stosowania przepisów o sygnalistach

Próg, o którym mowa powyżej nie dotyczy podmiotów, które działają w sektorze usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska.

Zwolnione z obowiązku są również urzędy i jednostki organizacyjne gminy liczącej mniej niż 10 000 mieszkańców.

Dobrowolne wprowadzenie rozwiązań dotyczących sygnalisty

Oczywiście nie stoi nic na przeszkodzie, aby podmioty prywatne i publiczne wprowadziły procedury i kanały zgłaszające w swoich organizacjach dobrowolnie. Podmiot taki wykona „krok naprzód”. Będzie postrzegany jako przyjazny i uczciwy. Może dzięki temu zyskać przewagę na rynku.

Okres na wprowadzenie wymagań zawartych w ustawie

Podmioty prawne, dla których wykonuje pracę co najmniej 50 i mniej niż 250 osób, na wprowadzenie wymagań dotyczących sygnalisty mają czas do 17 grudnia 2023 r. O czym więcej na https://sygnalista24.info/nowy-projekt-ustawy-o-sygnalistach-z-dnia-6-04-2022r/. Drugi projekt ustawy krajowej zakłada vacatio legis 2 miesiące. Natomiast realizacja obowiązku ustalenia procedur następuje w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

Recommended For You

About the Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *